Data Simkaarten & Mobiel Internet
online[@]xipoconnect.nl
Data Simkaarten & Mobiel Internet

Privacy & Disclaimer

Bedrijfsgegevens & Contactgegevens

XIPO connect, gevestigd aan De Corantijn 31-L 1689 AN Zwaag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://xipoconnect.nl/
De Corantijn 31-L 1689 AN Zwaag
Email: [email protected]
Telefoon: (085) 065-4118
Bereikbaarheid: Maandag tot en met vrijdag vanaf 09:00 uur tot 17:30 uur.
Contactpagina: https://xipoconnect.nl/contact/
KVK: 50895516
BTW nummer: NL002102715B47

Persoonsgegevens die wij verwerken

XIPO connect verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

XIPO connect verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– XIPO connect analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– XIPO connect verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

XIPO connect bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Wettelijk zijn we verplicht om 7 jaar factuurgegevens te bewaren voor de administratie (fiscale bewaarplicht). Wij streven echter naar minimale administratieve lasten en hanteren in sommige gevallen kortere bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

XIPO connect deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt XIPO connect jouw persoonsgegevens aan andere derden, welke noodzakelijk zijn voor een goede website- en klantervaring, klantenservice, afrekenproces en het bieden van juist werkende technische functionaliteiten.

Informatie derden:

Google Analytics: Klikgedrag (geen persoonlijke informatie).

Mollie: Voor het verwerken en registreren van betalingen (Naam en e-mailadres).

Mailchimp: Voor het versturen van nieuwsbrieven met belangrijke informatie voor klanten (Naam en e-mailadres).

Onze software leverancier voor het correct weergeven van informatie over producten in de online klantomgeving en voor het mogelijk maken van opwaarderen en andere functies.

Mobiele netwerken waar XIPO connect mee samenwerkt, voor de optimalisatie van onze data producten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

XIPO connect gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. XIPO connect zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. XIPO connect wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

XIPO connect neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Disclaimer van XIPO connect

Hier zie je de disclaimer van XIPO connect. Hierin geven we aan onder welk voorbehoud de informatie (en producten) op onze website wordt (worden) aangeboden.

Intellectueel eigendom & Auteursrechten

De informatie op deze website is gratis, zolang het niet wordt gekopieerd, verspreid, of op een andere manier gebruikt / misbruikt / hergebruikt.

Zonder duidelijke toestemming van XIPO connect is het niet toegestaan om tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, productinformatie, of andere materialen op deze website her te gebruiken. Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij XIPO connect.

Geen garantie op juistheid

XIPO connect heeft als doel een zo actueel mogelijke website. Toch bestaat de kans dat bepaalde informatie of inhoud op xipoconnect.nl onvolledig of onjuist is. Wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Voor alle prijzen die op xipoconnect.nl worden vermeld, streven we naar een zo juist mogelijke weergave van de bedoelde prijzen. Mogelijke fouten, zoals programmeer of typefouten, vormen nooit een aanleiding voor het claimen of veronderstellen van een contract of overeenkomst met XIPO connect.

De informatie en producten op xipoconnect.nl worden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid aangeboden. XIPO connect behoudt zich recht inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder enige voorafgaande mededeling. 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Eventuele wijziging(en) disclaimer

Als deze disclaimer wordt gewijzigd, is de meest recente versie van de disclaimer van XIPO connect op deze pagina te vinden.